Diyabet gözlerinizi nasıl etkiler?

Diyabetin gözleriniz üzerindeki etkisi birkaç şekilde gö­rülebilir: Bulanıklık İnsülin veya hap tedavisine ilk başladığınızda, görüşü­nüzde biraz bulanıklaşma olduğunu fark edersiniz. Bunun nedeni, diyabetin gelişme aşamasında gözlerinizdeki mer­ceklerin …

Diyabetin gözleriniz üzerindeki etkisi birkaç şekilde gö­rülebilir:
Bulanıklık
İnsülin veya hap tedavisine ilk başladığınızda, görüşü­nüzde biraz bulanıklaşma olduğunu fark edersiniz. Bunun nedeni, diyabetin gelişme aşamasında gözlerinizdeki mer­ceklerin su kaybına uğraması ve tedaviyle kan şekerinizin hızla düşürülmesine bağlı olarak söz konusu sıvı miktarın-da ciddi bir değişim olmasıdır. Bulanıklığa neden bu deği­şimdir. Bulanık görme sorunu geçicidir; tedavi gerektirme­den birkaç ay içerisinde kendiliğinden düzelir. Eğer böyle bir aşamada genel göz muayenesine gidecek veya yeni bir gözlük alacaksanız, bu geçici durumu atlatmayı bekleyin. Kan şekeri seviyeniz dengeli hale geldikten sonra, göz mu­ayenesinden alacağınız sonuç daha isabetli olacaktır.
Katarakt
Uzun süredir diyabetle yaşıyorsanız, göz merceğinizde şeker birikmesinden ötürü katarakt oluşma ihtimali artar. Birikme, göz merceğinizi donuklaştırarak ışığın gözlerini­zin arka kısmına iletilmesini engeller ve özellikle parlak güneş ışığı altında sıkıntı verici bir durum oluşturur. So­run, göz merceklerinizin plastik merceklerle değiştirildiği basit bir operasyonla giderilebilir. Genellikle lokal aneste­ziyle yapılan bu operasyondan sonra 24 saat hastanede kalınır. Sonuç çoğunlukla mükemmeldir.
Retinopaü
Diyabetin iki türü de, gözlerinizin arka kısmındaki reti­na denilen özel yapıyı etkileyebilir. Retina gözün görsel imgeleri yorumlayan kısmıdır. Gözün arka kısmında bulu­nan retina, içerisinde ışığa duyarlı sinir hücresi tabakalan barındınr. Diyabetik retinopatide, retinadaki kan damarla­rı genişler ve küçük kanamalar oluşur. Kanamalar kontrol edilmezse, yara izi bırakarak retinayı çizer ve sonunda körlüğe neden olabilir.
İki tür retinopati vardır. Proliferatif olmayan (çoğalma göstermeyen) retinopati olarak bilinen daha hafif seyreden türünde, yüksek kan şekeri seviyesi retinayı besleyen in­ce kan damarlarına zarar verir. Bu durum, kan damarlan-mn zayıflamasına veya tıkanmasına; retinayı saran sıva­ya kan, sıvı veya yağların akmasına neden olabilir. Eğer söz konusu sızıntı, makülayı (gözde görüşün en keskin ol­duğu bölüm) etkilerse görüş bulanıklasın
Proliferatif (çoğalma gösteren) retinopati, diğerinden daha az görülen ama daha ciddi sonuçlan olan bir durum­dur. Gözdeki ince kan damarları tıkanır, yeni damarlar olu­şur veya çoğalır. Vücudun diğer bölgeleri söz konusu oldu­ğunda yeni kan damarlarının oluşmasından fayda görülebilir, ancak gözdeki damarların çoğalması hasara neden olabilir. Yeni kan damarları kırılgandır ve kolaylıkla kopabilir. Kopan damarlardan, retinanın ön kısmında bulunan sıvı kısma kan sızar. Kan sızması gözlere gelen ışığı bloke eder ve görüşü bulamklaştırır. Ayrıca, retinada yaralı doku oluşturarak daha başka sorunlara yol açabilir. Bu durum, Tip 1 diyabeti olan kişilerde tanıdan hemen sonra ortaya çıkabilir. Bu tür diyabete sahip kişilerin % 97′sinde 15 ve­ya daha fazla yıl sonra retinopati görülebilir. Tip 2 diyabe­ti olanlarda ise tanıdan yaklaşık 5 yıl sonra ortaya çıkar. Retinopatinin gözleri etkileme derecesi, diyabetin ne kadar kontrol altında tutulduğuna bağlıdır.

Kaynak: genelseo.com

Sağlık

Bir cevap yazın